2016 m.  Rugsėjo 20 dieną  LR Seime buvo priimtas Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas!

87 UŽ, 3 SUSILAIKĖ. Džiugu, kad kartu buvo priimtas ir papildytas kompensacinių išmokų straipsnis. LTIKĮDPS federacija prie šio įstatymo intensyviai dirbo nuo pat 2007 metų. Po ilgų metų derybų, įtikinėjimo pagaliau turime socialiai atsakingą, lygiateisiškumo principo nepažeidžiantį socialinių išmokų straipsnį. Į kompensacinių išmokų straipsnį įtraukti orkestro smuikininkai, dramos aktoriai, cirko artistai ir kt., iki 8 BSI padidinta bazinė socialinė išmoka.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio įstatymo tobulinimo. Už konstruktyvų pokalbį su profesinėmis sąjungomis dėkojame Seimo nariams Gerb. Vytautui Juozapačiui ir Gerb. Raimundui Paliukui. Esame dėkingi Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui už iki galo atliktą darbą ir sugebėjimą suderinti visų suinteresuotų grupių pozicijas.

Scroll to Top