LTIKĮDPS Federacija

LNOBT

Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija

Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija yra savarankiška, savanoriška organizacija, įsteigta laisvu profesinių sąjungų susitarimu ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Profesinių sąjungų ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, Visuotine Žmogaus Teisių deklaracija, Tarptautinės Darbo Organizacijos Konvencijomis.

Pirmininkas: Laimis Roslekas

Kontaktai: A. Vienuolio 1. Vilnius

El. paštas: profsajunga@opera.lt

Tel/fax: 852618841,

Mob: 867037357.  

LTIKĮDPS Federacija yra oficiali Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) narė.

http://www.lpsk.lt/lpsk-nariai/

TIKSLAI IR VEIKLA

1. Koordinuoti federacijos narių veiksmus, ginti jų teises ir teisėtus interesus.
2. Atstovauti narius sprendžiant socialines, ekonomines ir darbo problemas su valdžios ir valdymo institucijomis, bei darbdaviais.
3. Teikti pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei dėl naujų įstatymų ir poįstatyminių aktų priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo.
4. Atstovauti profesinių sąjungų narių interesus derybose su Lietuvos Kultūros Ministerija ir kitomis institucijomis.
5. Vykdyti savo narių teisinį, visuomeninį švietimą ir mokymą.

NARYSTĖ

1. Federacijos nariu gali būti profsąjunga, kurios tikslai ir veikla neprieštarauja įstatams.
2. Kiekviena profsąjunga yra savarankišką ir veikia vadovaudamasi savo įstatai, neprieštaraujančiais federacijos įstatams.

Scroll to Top