APIE MUS

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro profesinė sąjunga yra savarankiška, savanoriška, savaveiksmė organizacija, atstovaujanti ir ginanti savo narių profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus ir vykdanti laisvųjų profsąjungų politiką.

LNOBT

LNOBTPS

LNOBTPS yra Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų Federacijos, Lietuvos profesinių sąjungų Konfederacijos narė.

Savo veikloje ji vadovaujasi

 Lietuvos Respublikos Konstitucija, Profesinių sąjungų įstatymu, Tarptautine laisvųjų profsąjungų konfederacijos konstitucija, Visuotine Žmogaus teisių deklaracija, Tarptautine Darbo Organizacijos konvencijomis, kitais teisės aktais bei savo įstatais.

1974 metais Operos ir baleto teatro darbuotojai susijungė į profesinę sąjungą

Pradžia

Prasidėjus Nepriklausomybei, teatro profesinė sąjunga nutraukė ryšius su sovietinėmis profsąjungų struktūromis

Tikslas

Susiformavo aiškus ir vienintelis tikslas – dirbančiųjų teatre gerovė.

Istorija:

1991- 1994 metais

 Algis Burdulis

Išrinktas pirmininku 

1991- 1994 metais

1994-1997 metais

Jonas Strackas

Išrinktas pirmininku 

1994-1997 metais

1997-2012 metais

Antanas Valuckas

Išrinktas pirmininku 

1997-2012 metais

2012 -2014 metais

Regina Burakauskienė

Išrinkta pirmininke 

2012 -2014 metais

2014 metais

Laimis Roslekas

Išrinktas pirmininku 

2014 metais
+ 0
Šiuo metu profesinė sąjunga vienija narių

„Valstybėje demokratijos turėsite tiek, kiek procentų visuomenėje bus profsąjungų narių“

Scroll to Top