2017m. Balandžio 19 dieną LTIKĮDPS federacijos vardu oficialiai kreipėmės į Lietuvos Kultūros ministeriją dėl Nacionalinių ir Valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų orkestrų asmeninių instrumentų naudojimo kompensavimo tvarkos

LTIKĮDPS Federacijos vardu pasiūlyta iš esmės peržvelgti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. Birželio 30 d. Įsakymu Nr. ĮV 319 reglamentuotą asmeninių muzikos instrumentų naudojimo kūrybinei veiklai nacionaliniuose ir savivaldybių teatruose ir koncertinėse įstaigose kompensavimo tvarką.
Dar 2005 metais patvirtinta kompensavimo tvarka pažeidžia orkestro artistų lygiateisiškumo principą bei darbo kodekso 191 straipsnio 3 dalį, kurioje teigiama, kad darbdavys turi užtikrinti normalias darbo sąlygas, kad darbuotojai galėtų įvykdyti darbo normas. Viena iš tokių sąlygų yra darbui atlikti reikalingų medžiagų ir įrankių tinkama kokybė ir jų pateikimas reikiamu metu. Šiuo metu nacionaliniuose ir valstybiniuose teatruose tokios sąlygos užtikrinamos ne visiems vienodai. Pučiamaisiais instrumentais grojantys muzikantai yra aprūpinami instrumentais bei eksploatacinėmis medžiagomis, o styginiais instrumentais grojantys muzikantai yra priversti instrumentus įsigyti už savo lėšas.
            Kompensavimo tvarkoje nustatyti kompensacijos už instrumentų naudojimą dydžiai neatitinka šių dienų ekonominių šalies realijų. Instrumentų eksploatacijos kaštai per paskutinį dešimtmetį išaugo beveik tris kartus. Todėl būtina padidinti dar 2005 metais patvirtintus kompensacijų už muzikos instrumentų naudojimą ir priežiūrą, dydžius.
            Šiuo metu nėra aiškios nacionalinių ir valstybinių teatrų orkestrų instrumentų pirkimo ir priežiūros sistemos. Todėl siūlome sudaryti specialią darbo grupę, kurią sudarytų nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų orkestro kolektyvų atstovai, ir kuri iš esmės peržvelgtų esamą kompensavimo už asmeninių instrumentų naudojimo tvarką.

Scroll to Top