2015 m. Rugpjūčio 26 dieną LR Kultūros ministerijoje buvo pristatytas galutinis Profesionaliojo Scenos meno įstatymo projektas.

Kultūros ministerijos atstovų teigimu įstatymo projektas buvo parengtas atsižvelgiant į darbo grupės pasiūlymus ir LR institucijų pateiktas pastabas. Tačiau Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija su tokiais Kultūros ministerijos teiginiais nesutinka.
LTIKĮDPS aktyviai dalyvavo 2013 metais Kultūros ministro sudarytoje darbo grupėje įstatymo projektui parengti ir teikė siūlymus dėl kūrybinių darbuotojų specifinių darbo santykių, socialinės apsaugos, kompensacinių išmokų, darbo užmokesčio.
LTIKĮDPS federacijos neįtikino Kultūros ministerijos atstovų pareiškimai, jog galutiniame Profesionaliojo scenos meno įstatymo projekte buvo atsižvelgta į LR institucijų pastabas.  
Ūkio ministerijos išvadose aiškiai nurodoma, kad biudžetinių įstaigų įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, biudžetinė įstaiga negali būti pertvarkyta į kitos teisinės formos juridinį asmenį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai buvo pasiūlyta įstatymo projekto 5 straipsnį papildyti atskira dalimi, kurioje būtų aiškiai nurodyta, kokiais atvejais nacionalinis teatras, kurio teisinė forma yra biudžetinė įstaiga, gali būti pertvarkyta į viešąją įstaigą, taip pat kokiais veiksmais toks procesas būtų grindžiamas.
Tačiau galutiniame įstatymo projekte 5 punkte kalbama tik apie Juridinio asmens pripažinimą ir nė žodžio neužsiminta, kokiais atvejais nacionalinis teatras gali būti pertvarkytas į viešąją įstaigą, nei kuo remiantis tokie veiksmai būtų atliekami.
Taigi Profesionaliojo Scenos meno įstatymo projekte yra daugiau klausimų nei atsakymų. Įstatymo projektas buvo kuriamas paskubomis, veikiamas tam tikrų išorinių jėgų, kurioms sukurta darbo grupė nebuvo pavaldi. Turbūt dėl to ir visi jos pasiūlymai buvo atmesti arba griežtai sukritikuoti.
 LTIKĮDPS federacija išreiškė oficialią poziciją, jog nepritaria tokiam Profesionaliojo scenos meno įstatymo projektui.

Scroll to Top