Liepos 27 d. išplėstiniame LPSK valdybos bei Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdyje nutarta

Rugsėjo 10 d. 12 val. organizuoti protesto akciją prie LR Seimo

„Baudžiavai darbe – NE! Prieš darbuotojų garantijų mažinimą“:

1. Darbo užmokesčio ( įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius) sumažinimą.
2. Darbuotojo atleidimo iš darbo supaprastinimą.
3. Darbuotojo atleidimą be priežasties, įspėjus prieš 3 dienas.
4. Išeitinių išmokų ir įspėjimo terminų mažinimą.
5. Maksimalios darbo laiko savaitės ilginimą nuo 48 iki 60 valandų.
6. Terminuotų darbo sutarčių įvedimą nuolatinio pobūdžio darbui.
7. Atostogų už darbo stažą panaikinimą.
8. Būtinojo darbo stažo socialinio draudimo pensijai gauti ilginimą dar penkeriais metais.
9. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijų mažinimą.
10. Profesinių sąjungų teisių apribojimą.

PROGRAMA

12 val. – mitingas prie LR Seimo.
13-14 val. – teatralizuota eisena iki LR Vyriausybės.

14 val. – pabaiga.

KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI!

Scroll to Top