Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija su dideliu nerimu žvelgia į kultūros ir meno darbuotojų ateities perspektyvą. 

Naujame darbo kodekso projekte kūrybiniams darbuotojams yra numatomos terminuotos sutartys (DK 109 str.), visiškai supaprastinama atleidimo iš darbo procedūra be darbuotojo kaltės (DK 112 str), galiausiai atimama galimybė kultūros ir meno darbuotojams turėti apmokamas atostogas ne kūrybinio sezono metu. Trumpai tariant, kūrybinius darbuotojus norima paversti sezoniniais darbininkais. (DK 113 str.)

Įsigaliojus tokiems darbo kodekso pakeitimams, kūrybiniai darbuotojai netektų visų socialinių garantijų, apie kompensacines išmokas būtų galima tik pasvajoti. 

 LR konstitucijos 49 straipsnis skelbia:

Kiekvienas dirbantis žmogus turi teisę turėti poilsį ir laisvalaikį, taip pat kasmetines mokamas atostogas.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas darbo kodekso pataisos negali bloginti dabar esamos darbuotojų padėties.

Tačiau kūrybiniams darbuotojams kažkodėl negalioja nei LR konstitucija nei Europos sąjungos direktyvos..

Įdomu tai, kad Lietuvoje kultūros ir meno sektorius sukuria apie 5 proc. šalies BVP. Valstybė iš biudžeto atgal skiria tik apie 1,4 proc.

21 Nacionaliniame teatre ir koncertinėje įstaigoje dirba 1550 kūrybinių darbuotojų, iš jų 1425 pagal neterminuotas darbo sutartis.

Taigi norėtųsi užduoti paprastą klausimą: Kuo Lietuvai nusikalto ši maža saujelė žmonių? Kodėl naujame darbo kodekse kūrybiniai darbuotojai yra diskriminuojami kitų Lietuvos dirbančiųjų atžvilgiu?

 LTIKĮDPS federacijos vardu jau esame išsiuntę oficialius raštus dėl naujo darbo kodekso grėsmių kūrybiniams darbuotojams LR Prezidentūrai, LR Seimui, LR Vyriausybei, Lygių galimybių kontrolės tarnybai, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai bei daugeliui teatrų ir koncertinių įstaigų. 

Raginame visus teatrus ir koncertines įstaigas netylėti šiuo klausimu ir išreikšti savo griežtą poziciją.

Scroll to Top