DĖL KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO, ĮGYVENDINANT VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS NUOSTATAS

Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija, vienijanti Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojus, kreipėsi į aukščiausias Lietuvos Respublikos institucijas, prašydama įvykdyti LR Vyriausybės programoje (2016-12-13, Nr.XIII-82) įtvirtintas nuostatas dėl kultūros ir meno darbuotojų atlyginimų kėlimo, suvienodinant su švietimo darbuotojų darbo apmokėjimu.

Jau dabar teatrams ir koncertinėms įstaigoms yra sudėtinga išlaikyti ir motyvuoti esamus darbuotojus ir pritraukti naujų aukštos kvalifikacijos darbuotojų, nes negali pasiūlyti Lietuvos nūdienos realijų atitinkančio darbo užmokesčio. 2018 m. Kultūros ministerijos atlikta kultūros ir meno įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio analizė atskleidė, jog tarp kvalifikuoto ir nekvalifikuoto darbo (už kurį mokama MMA), skirtumas sudaro 32 proc. Tad aukščiausios kvalifikacijos specialistai išeina į privatų sektorių ar išvyksta į kaimynines šalis, kur darbo užmokestis yra 5-6 kartus didesnis. Kultūros ir meno darbuotojų per pastaruosius metus tendencingai mažėja.

Esamę įsitikinę, jog, norint didinti kultūros ir meno vaidmenį valstybės politikoje bei  kultūros ir meno prieinamumą, siekiant užtikrinti aukščiausią meninį lygį, siekiant sumažinti kultūros ir meno sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio atotrūkį nuo švietimo sektoriaus bei kaimyninių šalių darbo užmokesčio, finansavimą šioms sritims būtina didinti.

Scroll to Top