LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ KONFEDERACIJOS SUVAŽIAVIMAS. 2018 metų Gegužės 11 diena

LTIKĮDPS federacijos vardu sveikiname Gerb. Ingą Ruginienę su naujomis LPSK pirmininkės pareigomis ir linkime sėkmės, stiprybės, palaikymo ir gerų sprendimų darbuotojų naudai!

Scroll to Top