DĖL LIETUVOS TEATRŲ IR KONCERTINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMO Į VAKCINUOJAMŲ PRIORITENINIŲ GRUPIŲ SĄRAŠĄ

Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacijos vardu oficialiai kreipėmės į Sveikatos apsaugos ministeriją, Kultūros ministeriją dėl teatruose ir koncertinėse įstaigose dirbančiųjų įtraukimo į vakcinuojamų prioritetų grupių sąrašus.

Atsižvelgiant į tai, jog nuo 2021 metų balandžio mėnesio 20 dienos teatrai ir koncertinės įstaigos, vadovaudamosis Lietuvos respublikos sveikatos ministro sprendimu Nr.V. 854 „Dėl teatrų ir kino klubų paslaugų teikimo bei kultūros pramogų organizavimo ir kitų renginių būtinų sąlygų“, atnaujino veiklą – vyksta repeticijos , žiūrovams rodomi spektakliai ir koncertai, didžioji dalis kolektyvų (baletas, choras, orkestras, solistai, sceną aptarnaujantys darbuotojai) dirba kontaktiniu būdu, pagal savo darbo specifiką repetuodami ar atlikdami meno kūrinį, neturi galimybės kaukių scenoje ir laikytis saugaus atstumo reikalavimų. Nors teatro darbuotojai įsijungė į  profilaktinio testavimo programą, manome, jog vakcinavimas leistų saugiau dirbti.

 Prašome skubos tvarka įtraukti teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojus į vakcinuojamų prioritetinių grupių sąrašą.

Scroll to Top