LTIKĮDPS federacijos Suvažiavimas

2024-02-01

2024 metų Sausio 29 dieną Nacionaliniame operos ir baleto teatre įvyko Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų Suvažiavimas

Suvažiavimo pirmininkas   Laimis Roslekas

Suvažiavimo sekretorė      Judita Kalinauskienė

Dalyvavo 17 iš 18 deleguotų teatrų ir koncertinių įstaigų profesinių sąjungų atstovų iš Nacionalinio operos ir baleto teatro, Dainų ir šokių ansamblio „Lietuva”, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro bei Vilniaus senojo teatro.

Vienbalsiai išrenkami balsus skaičiuosiantys nariai – Raimondas Tamošauskas, Saulius Vasiliauskas ir Vladimir Serov.

 Darbotvarkė:

1.Federacijos finansinė būklė: lėšų likutis, lėšų panaudojimas.

2.Federacijos stiprinimas –  teatrų ir koncertinių  įstaigų profsąjungų stojimas į  LTKĮDPS  federaciją  ir nario mokesčio mokėjimas .

3.Įstatai.

4. Rinkimai.

5. Revizijos komisijos rinkimai.

Suvažiavimo metu buvo svarstyta Federacijos finansinė ir pirmininko ataskaita.

Buvo išrinkta ir vienbalsiai patvirtinta nauja valdybos sudėtis: Laimis Roslekas, Raimondas Tamošauskas, Saulius Vasiliauskis, Vladimir Serov.

Suvažiavimas pritarė naujai įstatų redakcijai.

SVARSTYTA: LTKĮDPS federacijos Pirmininko ataskaita ir Pirmininko rinkimai.

NUSPRĘSTA:  bendru sutarimu išrenkamas LTKĮDPS federacijos pirmininkas – Laimis Roslekas.

SVARSTYTA: revizijos komisijos rinkimai.

NUSPRĘSTA: bendru sutarimu į revizijos komisiją išrenkamos – Anna Trošina ir Irena Kijanskienė.

Scroll to Top