Organizuojamas LTIKĮDPS federacijos Suvažiavimas

2023-12-22

2024 metų sausio 29 d. 11 val. įvyks Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profsąjungų  federacijos suvažiavimas.

Suvažiavimas vyks Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro Kamerinėje salėje, Vienuolio g. 1, Vilnius.

Darbotvarkėje:

  1. Federacijos finansinė būklė:

Lėšų likutis.

Lėšų panaudojimas.

  • Federacijos stiprinimas –  teatrų ir koncertinių  įstaigų profsąjungų stojimas į  LTKĮDPS  federaciją  ir nario mokesčio mokėjimas .
  • Įstatų tvirtinimas.
  • Federacijos pirmininko ataskaita. Pirmininko rinkimai.
  • Valdybos tvirtinimas.
  • Valdybos ir revizijos komisijos rinkimai.
  • Einamieji reikalai
Scroll to Top