Pasirašyta Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro Kolektyvinė sutartis

2023m. gruodžio 27 dieną, po pusės metų derybų, Lnobt profesinė sąjunga kartu su Darbdaviu pasirašė Kolektyvinę sutartį, kuri teatro darbuotojams galios penkerius metus.

Kuo ji svarbi?

Kolektyvinė sutartis yra esminis organizacijos juridinis dokumentas, kuris įtvirtina ir pagerina darbuotojo ekonomines, socialines, profesines garantijas, kurios yra nenumatytos Darbo kodekse.

Tai yra:

  1. Darbo sutarčių sudarymas, keitimas, nutraukimas. Sudėti papildomi saugikliai socialiai jautrioms darbuotojų grupėms.
  2. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas. Tvarkaraščių skelbimo tvarka, darbo poilsio ir šventinėmis dienomis kompensavimas, gastrolių organizavimas ir apmokėjimas ir kt.
  3. Darbuotojų sauga ir sveikata. Darbo priemonių aprūpinimas, profesinių rizikų vertinimas, darbuotojų sveikatos ir fizinės formos palaikymo sąlygos ir kt.
  4. Lygių galimybių politikos įgyvendinimo, jos vykdymo priežiūros priemonės.
  5. Papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams
  6. Socialinė rūpyba. Materialinės pašalpos, socialinių išmokų, išeitinių kompesacijų priklausančių nuo darbo stažo skyrimo tvarka darbuotojams ir kt.
  7. Pasirašytas susitarimo protokolas, kuris patvirtina, kad darbdaviui parengus Teatre darbo apmokėjimo sistemos Teatre projektą, apie tai bus informuota Profesinė sąjunga, su ja bus konsultuojamasi. Darbo apmokėjimo sistema bus patvirtinta Šalių parašais ir inkorporuota į Šalių sudarytą Kolektyvinę sutartį.

Dėkojame profesinės sąjungos ir Darbdavio lygmens derybinėms grupėms už bendrą norą rasti kompromisą ir pagerinti darbuotojų socialines, ekonomines ir profesines garantijas. Didžiausia padėka profesinės sąjungos nariams, kurie palaiko mus ir tuo pačiu užtikrina, kad profesinė sąjunga išliktų teatre kaip juridinis asmuo, kuris gina Jūsų interesus ir turi juridinę teisę pasirašyti Kolektyvinę sutartį. Tai yra geriausia dovana, kurią galime įteikti darbuotojams švenčių proga.

Pagarbiai,

Lnobt profesinės sąjungos pirmininkas

Laimis Roslekas

Scroll to Top