Pasirašyta Kultūros šakos kolektyvinė sutartis

2023m. lapkričio 22 dieną, po daugiau nei pusės metų derybų Lietuvos Teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesinių sąjungų federacija kartu kultūros lauko socialiniais partneriais Kultūros ministerijoje pasirašė Kultūros šakos kolektyvinę sutartį. Kultūros šakos kolektyvinė sutartis ne tik įtvirtina socialinę partnerystę tarp Kultūros ministerijos bei sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų, bet ir suteikia papildomų garantijų profesinės sąjungos nariams: siekiant sudaryti sąlygas tinkamam šeimyninių įsipareigojimų laikymuisi darbuotojui suteikiamos dvi papildomos poilsio dienos per metus, auginančiam 1 vaiką iki 12 metų – viena poilsio diena per mėnesį. Profesionaliojo scenos meno įstaigų darbuotojams, kurie vyksta į gastroles Lietuvos Respublikos teritorijoje, trunkančias ilgiau nei darbo diena, nustatytas dienpinigių mokėjimas, nustatyti saugikliai dėl darbo sekmadieniais, įtvirtinta kultūros įstaigų atskaitomybė dėl lėšų panaudojimo, premijų skyrimo, struktūrinių pertvarkymų ir kt.

Kultūros šakos kolektyvinė sutartis galioja šioms Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų profesinių sąjungų federacijos kuruojamoms įstaigoms: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva”, Vilniaus senasis teatras.

Scroll to Top