Pasirašyta atnaujinta Nacionalinė kolektyvinė sutartis

Spalio 12 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje pasirašytas susitarimas dėl Nacionalinės kolektyvinės sutarties atnaujinimo. Ją pasirašė trijų nacionalinių profesinių sąjungų centrų vadovai ir ministrė Monika Navickienė.

Nacionalinės sutartis galioja ir Lietuvos teatrų ir koncertinių įstaigų profesinių sąjungų federacijos nariams.

Profesinėms sąjungoms priklausantys darbuotojai, dirbantys valstybės ar savivaldybės įstaigose, organizacijose ar įmonėse, įgyja teisę į 2 mokamų atostogų savišvietai arba savanorystei dienas. Daugėja darbuotojų, kurie įgyja galimybę turėti papildomas apmokamas dienas savišvietai ar savanorystei. Profesinės sąjungos nariui taipogi priklauso mokymosi atostogos. Jis turės galimybę pasirinkti iki 10 darbo dienų mokymosi atostogas, apmokant vidutiniu darbo užmokesčiu arba iki 20 darbo dienų mokymosi atostogas, apmokant puse darbuotojo vidutinio darbo užmokesčiu. Taipogi profesinės sąjungos narys, pasijutęs prastai ar suplanavęs vizitą į gydymo įstaigą, turės teisę, informavęs darbdavį pasinaudoti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, apmokant už jas vidutinį darbo užmokestį.

Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje nustatytos geresnės galimybės savišvietai arba savanorystei anksčiau buvo taikomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams – maždaug 34 tūkst. profesinių sąjungų narių. Dabar jos bus taikomos ir valstybės, savivaldybės valdomų įmonių bei viešųjų įstaigų darbuotojams. Iš viso Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti darbo sąlygų privalumai liečia apie 58 tūkst. šioms organizacijoms priklausančių Lietuvos darbuotojų.

Prieš metus pasirašyta Nacionalinė kolektyvinė sutartis galioja trejus metus – iki 2025 metų pabaigos. Sutarties sąlygose numatyta galimybė kasmet ją atnaujinti, sutartį susitariant taikyti ir tiems profesinių sąjungų nariams, kurie jais tapo jau po sutarties pasirašymo. Tikimasi, kad tai paskatins daugelį viešojo sektoriaus darbuotojų apsvarstyti galimybę tapti profesinių sąjungų nariais. Profesinėms sąjungoms stiprėjant, tvirtėja ir socialinis dialogas, darbuotojai yra geriau atstovaujami. Nacionalinę kolektyvinę sutartį praeitais metais iš profesinių sąjungų pusės pasirašė Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga.

Scroll to Top